Bootstrap Slider

با قابلیت نصب عدسی طبی

- پدهای نرم برای راحت قرار گرفتن روی بینی.
- دارای کاپ های پشت فریم برای رد و بدل شدن هوا.

- موجود در سایز 59 با مشخصات زیر :

A B ED DBL TL
59 39 62.5 19 130

A = اندازه افقی عدسی
B = اندازه عمودی عدسی
ED = قطرموثر : حداقل قطر عدسی می باشد که داخل فریم قرار می گیرد در شرایطی که مرکز هندسی عدسی به طور دقیق در وسط فریم باشد.
DBL = فاصله بین عدسی ها یا اندازه پل ها
TL = طول دسته

جلد عینک بند پشت دستمال قاب پشت فریم

- مناسب برای ورزش های زمستانی.