تکنولوژی Magnetic Interchange

تعویض کردن لنز زمان بر می باشد اما این مسئله در مدل های سوییچ لیبرتی اسپرت با بکارگیری نادرترین آهنربا ها بر روی لنز و فریم حل شده است و این قابلیت را به شما می دهد تا در صورت تغییر نور محیط و یا نوع فعالیت ،شما به آسانی بتوانید از لنز مناسب استفاده نمایید.لنز های این مدل با نزدیک کردن آن به فریم به صورت کامل و دقیق در سرجای خود بدون هیچ حرکتی قرار می گیرد.
لنزهای قابل تعویض به گونه ای طراحی شده است که با افتادن از ارتفاع 1/80 متری در سرجای خود باقی بماند.
این مدل برای کلیه ورزش های زمستانی مانند اسکی و یا برای پیاده روی و کوهنوردی و دوچرخه سواری و ورزش های غیر برخوردی مناسب می باشد.