تکنولوژی Magtraxion

حالا، شما برای همه چیز آماده اید.
این تکنولوژی به شما اجازه می دهد تا عینک آفتابی خود را که هنگام ورزش های مختلف استفاده می نماییدتنها در چند ثانیه تبدیل به یک عینک آفتابی شیک نمایید، مانند دو عینک در یک فریم این تکنولوژی همچنین با کنترل جریان هوا داخل قاب فریم باعث کاهش بخار لنز می گردد.
مدل هایی که دارای این تکنولوژی می باشند به شرح زیرهسند: