تکنولوژی AutoFit

دلیل ایجاد و استفاده از این تکنولوژی این می باشد که پدهای بینی به راحتی بر روی هر بینی قرار گرفته و به راحتی شکل آن را به خود بگیرد.
مواد به کار رفته در این پدها ارتجاعی بوده و همچنین تکنولوژی به کار رفته در این پدها باعث می شود تا جریان هوا به راحتی عبور کرده و فشار کمتری بر روی بینی وارد شود.