تکنولوژی Illusion

سیستم جای گذاری لنز لیبرتی اسپرت به عینک سازان این امکان را می دهد تا لنز های بیس 6 را به گونه ای لعاب کاری کنند تا بیس 8 به نظر برسند این تکنولوژی راه حل بسیار عالی برای زمانی هست که قرار است لنز طبی هم زمان بر پشت لنز آفتابی قرار گیرد.