Bootstrap Slider

با قابلیت نصب عدسی طبی

- پدهای قابل تنظیم برای صحیح قرار گرفتن روی بینی.
- بند سیلیکونی.
- همراه با دستمال و آچار مخصوص.

- موجود در سه سایز 40.6 با مشخصات زیر :

A B ED DBL
40.6 30.8 43 adj.

A = اندازه افقی عدسی
B = اندازه عمودی عدسی
ED = قطرموثر : حداقل قطر عدسی می باشد که داخل فریم قرار می گیرد در شرایطی که مرکز هندسی عدسی به طور دقیق در وسط فریم باشد.
DBL = فاصله بین عدسی ها یا اندازه پل ها
TL = طول دسته

بند پشت

- مناسب برای ورزش شنا