نحوه پاشش

یکی از مزایای رنگ های پایه آب شرکت رنوکول پاشش آسان آن می باشد ، شما قادر هستید که این رنگ ها را به سه شیوه پاشش دستی بوسیله پیستوله ، رنگ آمیزی بوسیله رول رنگ ، پاشش بوسیله تمام اتوماتیک رنگ آمیزی کنید . شرکت آر بی سی ایران نماینده رسمی شرکت شیله آلمان در خاورمیانه می باشد واقدام بفروش ماشین آلات این شرکت در ایران و خاورمیانه نموده است